Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thời gian lao động"

thời gian lao động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thời gian lao động.

Thời gian người lao động được tính đóng bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc có đúng quy định không?

Thời gian người lao động được tính đóng bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc có đúng quy định không?
Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định về thời gian được coi là làm việc cho người sử dụng lao động như sau: "3. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.