Luật sư tư vấn về chủ đề "thời gian lấy tiền"

thời gian lấy tiền | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thời gian lấy tiền.

Tư vấn về thời gian được lấy tiền bảo hiểm thất nghiệp ?

Tư vấn về thời gian được lấy tiền bảo hiểm thất nghiệp ?
Thưa luật sư, mong luật sư tư vấn cho em vấn đề như sau: Em có đăng ký nhận lĩnh bảo hiểm thất nghiệp ở chi nhánh Bảo Hiểm Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 17/2/2016 nhưng đến nay là ngày 10/3/2016 tức đã 22 ngày mà em vẫn chưa nhận được tiền bảo hiểm thất nghiệp chuyển qua thẻ ATM lần 3 cho em.