Luật sư tư vấn về chủ đề "thời gian một khóa đào tạo"

thời gian một khóa đào tạo | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thời gian một khóa đào tạo.

Thời gian và chế độ của giáo viên thiết bị có đúng với chuyên môn đào tạo không ?

<strong>Thời</strong> <strong>gian</strong> và chế độ của giáo viên thiết bị có đúng với chuyên môn <strong>đào</strong> <strong>tạo</strong> không ?
Chào công ty luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi thắc mắc về việc sử dụng lao động trong trường học THCS như sau: Tôi tốt nghiệp đại học ngành sư phạm sinh học, được tuyển dụng vào trường cấp 2 với chức danh là " giáo viên đứng lớp chính, giảng dạy môn sinh học". Năm 2015, trong học kỳ 1, chuyên môn phân công dạy 4 lớp, chủ nhiệm 1 lớp, kiêm thiết bị thực hành.