Luat Minh Khue

Thời gian nghỉ chế độ khi sinh con

Thời gian nghỉ chế độ khi sinh con - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Thời gian nghỉ chế độ khi sinh con

Tư vấn về điều kiện hưởng chế độ thai sản

Tư vấn về điều kiện hưởng chế độ thai sản
Kính chào quy Luật sư công ty luật Minh khuê! Năm 2010, tôi làm việc tại 1 công ty và đã đóng bảo hiểm được 1 năm, rồi tôi nghỉ làm việc tại công ty đó và đã rút sổ bảo hiểm về, từ đó tôi không đi làm và không tham gia đóng bảo hiểm nữa.