Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Thời gian nghỉ sinh"

Thời gian nghỉ sinh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thời gian nghỉ sinh.

Thời gian nghỉ sinh có được tính vào thời gian nghỉ phép năm đối với người lao động không?

Thời gian nghỉ sinh có được tính vào thời gian nghỉ phép năm đối với người lao động không?
Thưa luật sư, Tôi có một nội dung này muốn nhờ Luật sư tư vấn giùm: Người lao động đã làm ở Công ty được 03 năm. Trường hợp người lao động nghỉ sinh con từ tháng 01-06/2013 thì trong những tháng đó có được tình ngày nghỉ phép năm nữa hay không? Điều khoản nào trong luật Lao động có thể hiện điều này vậy?

Thời gian nghỉ sinh trùng với nghỉ tết nguyên đán có được hưởng nguyên lương 4 ngày tết theo luật định không?

Thời gian nghỉ sinh trùng với nghỉ tết nguyên đán có được hưởng nguyên lương 4 ngày tết theo luật định không?
Xin chào luật sư, Thời gian em nghỉ sinh như sau: Dương lịch: từ ngày 10/12/2012 đến ngày 20/4/2013. Tức Âm lịch là từ 27/10/2012 đến ngày 11/3/2013 (đã nghỉ thêm 7 ngày nghỉ dưỡng sức) Trong thời gian em nghỉ sinh này có trùng vào 4 ngày nghỉ tết nguyên đán. Vậy em muốn hỏi trong thời gian nghỉ sinh này em có được hưởng nguyên lương 4 ngày tết theo luật định không?