Luật sư tư vấn về chủ đề "Thời gian nghỉ thai sản"

Thời gian nghỉ thai sản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thời gian nghỉ thai sản.

Chế độ nghỉ thai sản theo quy định mới nhất năm 2022

Chế độ nghỉ thai sản theo quy định mới nhất năm 2022
Người lao động được nghỉ thai sản trong thời gian bao lâu ? Chế độ khám thai và chế độ nghỉ dưỡng sức đối với người lao động nữ khi sinh con ? Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định hiện nay ? Luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Có được trả lương hàng tháng trong thời gian nghỉ thai sản?

Có được trả lương hàng tháng trong thời gian nghỉ thai sản?
Rất nhiều người lao động đặt câu hỏi là người lao động có được hưởng lương khi nghỉ thai sản không ? và các quyền lợi pháp lý liên quan đến quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật hiện nay sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp:

Ký hợp đồng trong thời gian nghỉ thai sản có vi phạm luật lao động không? Tiền lương được tính thế nào ?

Ký hợp đồng trong thời gian nghỉ thai sản có vi phạm luật lao động không? Tiền lương được tính thế nào ?
Người lao động có quyền ký hợp đồng lao động với công ty khác trong thời gian đang nghỉ thai sản tại công ty cũ không ? Tiền lương theo quy định của pháp luật hiện nay như thế nào ? Luật sư tư vấn và giải đáp những vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng lao động và chế độ thai sản:

Đi làm trong thời gian nghỉ thai sản có được hưởng lương ?

Đi làm trong thời gian nghỉ thai sản có được hưởng lương ?
Chào luật sư, em có câu hỏi nhờ tư vấn như sau:từ năm 2013 đến năm 2017 em làm viên chức hợp đồng ở trường cao đẳng trong tỉnh, đến ngày 22/12/2017 em sanh con, bhxh tính trợ cấp thai sản cho em từ tháng 01/2018 đến hết tháng 06/2018. Trong thời gian đó em có đăng ký thi công chức và trúng tuyển.

Thời gian nghỉ thai sản có tính ngày nghỉ lễ không?

Thời gian nghỉ thai sản có tính ngày nghỉ lễ không?
Theo quy định về chế độ nghỉ thai sản thì lao động nữ sinh con được nghỉ 06 tháng, vậy thời gian nghỉ thai sản có tính ngày nghỉ lễ hay không ? và các quyền lợi hợp pháp khác mà người lao động được hưởng sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Đi làm trong thời gian nghỉ thai sản có được trả lương ?

Đi làm trong thời gian nghỉ thai sản có được trả lương ?
Để tăng thêm thu nhập, người lao động có thể đi làm trong thời gian nghỉ sinh (đi làm sớm hơn quy định). Vậy, khi đi làm người lao động có được trả lương và hưởng những ưu đãi nào theo quy định của pháp luật hiện nay ? Luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Tư vấn chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian nghỉ thai sản?

Tư vấn chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian nghỉ thai sản?
Việc chấm dứt hợp đồng lao động với lao động nữ mang thai hoặc đang nuôi con nhỏ và hưởng chế độ thai sản phải đáp ứng những điều kiện pháp lý nào ? Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động thì có được hưởng chế độ thai sản không? Luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Hết hạn hợp đồng lao động trong thời gian nghỉ thai sản ?

Hết hạn hợp đồng lao động trong thời gian nghỉ thai sản ?
Xử lý thế nào khi người lao động đang nghỉ chế độ thai sản thì hợp đồng lao động bị hết hạn ? Hợp đồng có được gia hạn không hay được hiểu là đương nhiên hết hiệu lực và một số vấn đề pháp lý khác sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Đang trong thời gian nghỉ thai sản có được thưởng tết không ?

Đang trong thời gian nghỉ thai sản có được thưởng tết không ?
Khi đang nghỉ thai sản thì ngoài chế độ trợ cấp của Bảo hiểm xã hội thì lao động nữ có còn được hưởng các quyền lợi khác từ công ty, doanh nghiệp hoặc tổ chức hay không ? Luật sư tư vấn và giải đáp một số vướng mắc pháp lý liên quan đến chế độ thai sản:

Lao động nữ đi làm trước thời gian nghỉ thai sản?

Lao động nữ đi làm trước thời gian nghỉ thai sản?
Điều kiện hưởng chế độ thai sản ? Người lao động có nhu cầu đi làm trước thời hạn nghỉ thai sản thì có được không ? Các quyền lợi mà người lao động đáng được hưởng theo quy định của pháp luật hiện nay là gì ? Luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Giải trình với cơ quan bảo hiểm xã hội về việc người lao động nghỉ việc sau thời gian nghỉ thai sản không tham gia bảo hiểm xã hội ?

Giải trình với cơ quan bảo hiểm xã hội về việc người lao động nghỉ việc sau thời gian nghỉ thai sản không tham gia bảo hiểm xã hội ?
Người lao động thường có tâm lý bỏ việc sau khi nhận xong chế độ thai sản điều này dẫn đến việc công ty bị cơ quan bảo hiểm xã hội "nghi ngờ" về yếu tố trục lợi bảo hiểm xã hội nên thường phải làm bản giải trình về vấn đề trên. Luật sư tư vấn và hướng dẫn cụ thể: