Luat Minh Khue

thời gian tính trợ cấp thôi việc

thời gian tính trợ cấp thôi việc - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thời gian tính trợ cấp thôi việc

Thời gian tính trợ cấp thôi việc và mức trợ cấp thôi việc ?

Thời gian tính trợ cấp thôi việc và mức trợ cấp thôi việc ?
Tôi muốn được hỏi và kính đề nghị các luật sư tư vấn để tôi được rõ nội dung sau: Tôi làm việc tại công ty cổ phần có 51% vốn nhà nước; mọi hoạt động của công ty bình thường và có lợi nhuận liên tục, thời gian tôi làm việc tại công ty được tính liên tục từ tháng 02 năm 1994 đến nay, thời gian tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 01-2009 đến nay.

Điều kiện và thời hạn hưởng trợ cấp mất việc

Điều kiện và thời hạn hưởng trợ cấp mất việc
Tôi làm việc tại cơ quan nhà nước và đóng BHXH, BHTN từ tháng 11/2010. Thang 9/2013, Tôi xin nghỉ không lương vì việc gia đình và trong khoảng thời gian đó tôi không được đóng BHXH, BHTN. Tháng 01/2015, tôi xin nghỉ việc và hiện tại tôi không thể được hưởng BHTN