Liên hệ với Luật Minh Khuê

  Gọi luật sư  Liên hệ dịch vụ
Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thời hạn cấp bằng THCS"

thời hạn cấp bằng THCS | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thời hạn cấp bằng THCS.

Thời hạn cấp bằng THCS

Thời hạn cấp bằng THCS
năm học 2014 - 2015 em Q đang là học sinh lớp 9 và đã đậu kỳ thi tuyển THCS, được cấp giấy chứng nhận tạm thời để học lớp 10 và hiện nay em đã học xong lớp 10, do có nhu cầu chuyển trường để tiếp tục học lớp 11 nhưng do chuyển đến học trường khác tỉnh nên Sở yêu cầu nộp bằng THCS chính thức nhưng khi đến trường THCS em học năm học 2014 - 2015 để nhận bằng thì phân công trực của trường này báo là đến năm 2017 trường mới có bằng. hỏi là theo những quy định về việc cấp, phát bằng THCS có phải thời hạn 2 năm không?