Luật sư tư vấn về chủ đề "thời hạn đăng ký"

thời hạn đăng ký | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thời hạn đăng ký.

Tư vấn về thời hạn đăng kí thuế nhà thầu?

Tư vấn về <strong>thời</strong> <strong>hạn</strong> <strong>đăng</strong> kí thuế nhà thầu?
://luatminhkhue.vn/kien-thuc-phap-luat-thue/dang-ky-thue-lan-dau-doi-voi-truong-hop-nha-thau--nha-thau-phu-nuoc-ngoai-khong-truc-tiep-nop-thue-tai-viet-nam.aspx", theo đó, thời hạn đăng thuế nhà thầu là 10 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ nộp, khấu trừ thuế