Luat Minh Khue

thời hạn hưởng bảo hiểm thai sản

thời hạn hưởng bảo hiểm thai sản - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thời hạn hưởng bảo hiểm thai sản

Cắt giảm chế độ trợ cấp thai sản?

Cắt giảm chế độ trợ cấp thai sản?
Xin chào công ty Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi xin được giải đáp như sau: Tôi là nhân viên của một công ty liên doanh, từ trước tới nay chúng tôi vẫn đóng bảo hiểm lao động đầy đủ theo quy định của pháp luật và được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm như bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thai sản.