Luật sư tư vấn về chủ đề "thời hạn làm thẻ"

thời hạn làm thẻ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thời hạn làm thẻ.

Thời gian làm bảo hiểm và quyền lợi của người khám chữa bệnh

Thời gian làm bảo hiểm và quyền lợi của người khám chữa bệnh
Em có câu hỏi mong luật sư giải đáp: Em làm công trình hay đi nơi này nơi nọ. Công ty em là ở Hà Nội. Khi công ty làm và gửi cho thẻ BHYT thì thời gian tham gia không khi nào liên tục và thời gian có bảo hiểm phải đến tháng 2, tháng 3 của năm kế tiếp mới nhận được.