Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thời hạn làm việc"

thời hạn làm việc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thời hạn làm việc.

Vi phạm cam kết làm việc theo hợp đồng có phải bồi thường ?

Vi phạm cam kết làm việc theo hợp đồng có phải bồi thường ?
Thưa luật sư, Xin cho Em hỏi trong tình huống này nên giải quyết thế nào: Anh A đang làm việc cho công ty X theo hợp đồng lao động xác định thời hạn. Trước khi ký hợp đồng lao động, Công ty X bắt A viết cam kết về thời hạn làm việc cho công ty X là từ 3 năm trở lên.