Luat Minh Khue

thời hạn làm việc

thời hạn làm việc - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thời hạn làm việc

Vi phạm cam kết làm việc theo hợp đồng có phải bồi thường ?

Vi phạm cam kết làm việc theo hợp đồng có phải bồi thường ?
Thưa luật sư, Xin cho Em hỏi trong tình huống này nên giải quyết thế nào: Anh A đang làm việc cho công ty X theo hợp đồng lao động xác định thời hạn. Trước khi ký hợp đồng lao động, Công ty X bắt A viết cam kết về thời hạn làm việc cho công ty X là từ 3 năm trở lên.