Luat Minh Khue

Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Thời hạn nộp thuế

Xử phạt nộp chậm thuế môn bài?

Xử phạt nộp chậm thuế môn bài?
Thưa luật sư! Tôi có câu hỏi xin được tư vấn như sau: Doanh nghiệp tôi thành lập năm 2013 nhưng không hoạt động gì và không tham gia nộp các tờ khai và thuế nên bị đóng Mã số thuế. Nay mới mở lại và cơ quan thuế yêu cầu truy thu lại số thuế chưa nộp. Doang nghiệp có nhận được thông báo tiền thuế môn bài phải nộp và tiền chậm nộp thuế môn bài ngày 23/5.

Thắc mắc về thời hạn nộp thuế ?

Thắc mắc về thời hạn nộp thuế ?
Thưa luật sư, Công ty em tiến hành kê khai thuế theo tháng mà hàng tháng nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng vào ngày 20, nếu có phát sinh phải nộp thuế giá trị gia tăng thì công ty em chuyển thuế từ ngày 21 đến ngày 31.