Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Thời hạn nộp thuế"

Thời hạn nộp thuế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thời hạn nộp thuế.

Mức phạt tiền thuế chậm nộp theo quy định mới nhất năm 2019 ?

Mức phạt tiền thuế chậm nộp theo quy định mới nhất năm 2019 ?
Theo quy định của luật quản lý thuế doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện hoạt động kê khai và nộp thuế theo quy định trong thời hạn cụ thể. Vậy, khi vi phạm thì doanh nghiệp phải chịu phạt như thế nào ? Mức phạt và cách khắc phục sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Thắc mắc về thời hạn nộp thuế ?

Thắc mắc về thời hạn nộp thuế ?
Thưa luật sư, Công ty em tiến hành kê khai thuế theo tháng mà hàng tháng nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng vào ngày 20, nếu có phát sinh phải nộp thuế giá trị gia tăng thì công ty em chuyển thuế từ ngày 21 đến ngày 31.