Luat Minh Khue

thời hạn trả góp

thời hạn trả góp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thời hạn trả góp

Tư vấn việc vay tiền Công ty PPF ?

Tư vấn việc vay tiền Công ty PPF ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Tôi có vay PPF tiền mặt là 23.000.000đ (hai mươi ba triệu đồng), thời hạn trả góp là 18 tháng, mỗi tháng trả 2.363.000đ (Hai triệu ba trăm sáu mươi ba nghìn đồng). Hỏi: như vậy Công ty PPF có cho vay nặng lãi không? Tôi có quyền chấm dứt hợp đồng không?