Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thời hạn trả góp"

thời hạn trả góp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thời hạn trả góp.

Tư vấn việc vay tiền Công ty PPF ?

Tư vấn việc vay tiền Công ty PPF ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Tôi có vay PPF tiền mặt là 23.000.000đ (hai mươi ba triệu đồng), thời hạn trả góp là 18 tháng, mỗi tháng trả 2.363.000đ (Hai triệu ba trăm sáu mươi ba nghìn đồng). Hỏi: như vậy Công ty PPF có cho vay nặng lãi không? Tôi có quyền chấm dứt hợp đồng không?