Luật sư tư vấn về chủ đề "thời hạn xem xét đơn"

thời hạn xem xét đơn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thời hạn xem xét đơn.

Tư vấn về khai hoàn thuế khi hóa đơn không khớp với nhà cung cấp ? Thời hạn xét hoàn thuế ?

Tư vấn về khai hoàn thuế khi hóa <strong>đơn</strong> không khớp với nhà cung cấp ? <strong>Thời</strong> <strong>hạn</strong> <strong>xét</strong> hoàn thuế ?
Cách hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu ? Quy định chứng từ trong hồ sơ hoàn thuế và thuế giá trị gia tăng ? Quy định về các điều kiện về hồ sơ, thủ tục hoàn thuế ? Cách phân loại truy hoàn thuế mặt hàng dây thép hợp kim ? và các vấn đề pháp lý khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Thời hạn giải quyết đơn khởi kiện đòi nợ ?

<strong>Thời</strong> <strong>hạn</strong> giải quyết <strong>đơn</strong> khởi kiện đòi nợ ?
Việc khởi kiện đòi nợ tại tòa án khi nào nên khởi kiện ? Cách thức soạn thảo hồ sơ khởi kiện đòi nợ theo quy định pháp luật hiện nay là gì ? ... và một số vướng mắc pháp lý liên quan đến việc thu hồi nợ, đòi nợ, lãi suất cho vay sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể: