Luat Minh Khue

Thời hiệu khiếu nại

Thời hiệu khiếu nại - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Thời hiệu khiếu nại

Thời hiệu khiếu nại tố cáo khi mua phải sản phẩm kém chất lượng?

Thời hiệu khiếu nại tố cáo khi mua phải sản phẩm kém chất lượng?
Thưa luật sư, Thưa Quý công ty. Vừa qua tôi có mua phải một số sản phẩm kém chất lượng muốn được tố cáo với các cơ quan nhà nước. Vậy tôi muốn hỏi tôi mua sản phẩm đã được 1 năm nay thì có quyền khiếu nại tố cáo không (tôi đầy đủ thông tin, bằng chứng chứng minh sản phẩm kém chất lượng). Rất mong nhận được sợ hồi âm sớm của Quý công ty để tôi có thể tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng! Trân trọng cảm ơn!