Luật sư tư vấn về chủ đề "thời kỳ hộ nhập"

thời kỳ hộ nhập | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thời kỳ hộ nhập.

Đầu tư nước ngoài trong điều kiện kinh tế Việt Nam thời kỳ hộ nhập

Đầu tư nước ngoài trong điều kiện kinh tế Việt Nam thời kỳ hộ nhập
Năm 1988, Luật Đầu tư nước ngoài (ĐTNN) tại Việt Nam (nay là Luật Đầu tư) bắt đầu có hiệu lực. Sau 20 năm vận hành, tính đến nay đã có hơn 9.530 dự án của 82 quốc gia và vùng lãnh thổ được cấp giấy phép đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký gần 100 tỷ USD. Trong đó có 8.590 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký hơn 83 tỷ USD.