Luật sư tư vấn về chủ đề "thời Pháp thuộc"

thời Pháp thuộc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thời Pháp thuộc.

Hội đồng Đề hình là gì ? Tìm hiểu về Hội đồng Đề hình?

Hội đồng Đề hình là gì ? Tìm hiểu về Hội đồng Đề hình?
Từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta chúng tập trung xây dựng hệ thống tòa án và nhà tù nhiều hơn trường học để thống trị và đàn áp nhân dân ta. Để tập trung đà áp phong trào cách mạng nước ta, thực dân Pháp đã xây dựng Hội đồng Đề hình với chức năng chính là xét xử các nhà yêu nước. Bài viết xoay quanh vấn đề về Hội đồng Đề hình thời Pháp thuộc.

Chế độ bảo hộ quốc tế là gì? Chế độ bảo hộ của thực dân Pháp đối với Việt Nam?

Chế độ bảo hộ quốc tế là gì? Chế độ bảo hộ của thực dân Pháp đối với Việt Nam?
Chế độ bảo hộ quốc tế là chế độ thống trị của thực dân do các nước đế quốc áp dụng đối với những nước lệ thuộc, theo đó chủ quyền quốc gia của nước bị bảo hộ bị hạn chế hoặc chỉ tồn tại trên hình thức. Bài viết xoay quanh vấn đề về chế độ bảo hộ quốc tế nói chung và chế độ bảo hộ của thực dân Pháp với Việt Nam ta nói riêng.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook