Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thông báo in hóa đơn"

thông báo in hóa đơn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thông báo in hóa đơn.

Thời hạn thông báo phát hành hóa đơn

Thời hạn thông báo phát hành hóa đơn
Thưa luật sư! Tháng 10 năm 2013 Doanh Nghiệp chúng tôi có đặt in 100 quyển hóa đơn giá trị gia tăng (từ số 0001 đến số 5000) nhưng Doanh nghiệp chúng tôi mới thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế từ số 0001 đế số 2500. Đến nay chúng tôi sử dụng gần hết số hóa đơn đã phát hành.