Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thông bảo phạt chậm nộp"

thông bảo phạt chậm nộp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thông bảo phạt chậm nộp.

Mức phạt tiền chậm nộp thuế và thời hạn ra thônng báo nộp bổ sung tiền chậm nộp thuế theo quy định của pháp luật ?

Mức phạt tiền chậm nộp thuế và thời hạn ra thônng báo nộp bổ sung tiền chậm nộp thuế theo quy định của pháp luật ?
Thưa luật sư, Tôi có câu hỏi sau mong luật sư tư vấn, trả lời giúp: ngày 15 tháng 05 năm 2017 công ty tôi có nhận được quyết định của chi cục thuế về việc kiểm tra chấp hành pháp luật thuế tại trụ sở công ty. Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 27 tháng 5 năm 2017.