Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Thong Bao So Xay Dung"

Thong Bao So Xay Dung | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thong Bao So Xay Dung.

Nội dung hợp đồng lao động phải bao gồm những gì ?

Nội <strong>dung</strong> hợp đồng lao động phải <strong>bao</strong> gồm những  gì ?
Chào Luật sư Minh Khuê! Tôi tên là X, ở BG. Hiện nay tôi đang có một vướng mắt mong Luật sư giải đáp giùm. Tôi làm bên nhân sự của bệnh viện, giám đốc bệnh viện yêu cầu tôi soạn thảo hợp đồng cho người lao động. Tuy nhiên, tôi đang có thắc mắc không biết những khoản phụ cấp khu vực người lao động theo hợp đồng có được hưởng không ?