Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Thong Tu 10 2012 Tt Bxd N"

Thong Tu 10 2012 Tt Bxd N | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thong Tu 10 2012 Tt Bxd N.

MẫuThống kê đối tượng giải quyết hưởng chế độ trợ cấp tử tuất một lần (Mẫu số 22N-HSB)

MẫuThống kê đối tượng giải quyết hưởng chế độ trợ cấp tử tuất một lần  (Mẫu số 22<strong>N</strong>-HSB)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Thống kê đối tượng giải quyết hưởng chế độ trợ cấp tử tuất một lần được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

lần do giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động (Mẫu số 03N-HSB)

 lần do giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động (Mẫu số 03<strong>N</strong>-HSB)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu Mẫu quyết định Về việc điều chỉnh mức hưởng hưởng trợ cấp tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp (1) một lần do giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội