Luat Minh Khue

Thông tư //TT-BCA

Thông tư 15/2014/TT-BCA - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Thông tư 15/2014/TT-BCA

Đăng ký xe khi không có nhà ?

Đăng ký xe khi không có nhà ?
Xin chào Luật Minh Khuê, em có câu hỏi sau xin được giải đáp: Em muốn đăng kí một chiếc xe máy đứng tên anh họ em, nhưng anh họ em không có nhà. Vậy em cầm giấy tờ của anh ấy đi đăng kí xe có được không? Nếu được thì em cần mang theo những gì? Em cảm ơn.

Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân ...