Luat Minh Khue

Thông tư //TT-BCA

Thông tư 15/2014/TT-BCA - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Thông tư 15/2014/TT-BCA

Đăng ký xe khi không có nhà ?

Đăng ký xe khi không có nhà ?
Xin chào Luật Minh Khuê, em có câu hỏi sau xin được giải đáp: Em muốn đăng kí một chiếc xe máy đứng tên anh họ em, nhưng anh họ em không có nhà. Vậy em cầm giấy tờ của anh ấy đi đăng kí xe có được không? Nếu được thì em cần mang theo những gì? Em cảm ơn.