Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Thong Tu 37 2010 Tt Btc"

Thong Tu 37 2010 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thong Tu 37 2010 Tt Btc.

Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB

Thông tư liên tịch 03/<strong>2010</strong>/TTLT-BNV-<strong>BTC</strong>-BLĐTB
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã