Luat Minh Khue

Thông tư số //TT-BTC

Thông tư số 10/2014/TT-BTC - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Thông tư số 10/2014/TT-BTC

Thông tư số 10/2014/TT-BTC về vi phạm hành chính về hóa đơn

Thông tư số 10/2014/TT-BTC  về vi phạm hành chính về hóa đơn
Thông tư này hướng dẫn chi tiết về các hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn, hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí và hóa đơn.