Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Thong Tu So 10 2014 Tt Btc"

Thong Tu So 10 2014 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thong Tu So 10 2014 Tt Btc.

Thông tư 151/2014/TT-BTC

Thông tư 151/<strong>2014</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa

Thông tư số 10/2014/TT-BTC về vi phạm hành chính về hóa đơn

Thông tư số <strong>10/2014</strong>/<strong>TT-BTC</strong>  về vi phạm hành chính về hóa đơn
Thông tư này hướng dẫn chi tiết về các hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn, hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí và hóa đơn.

Thông tư 83/2014/TT-BTC

Thông tư 83/<strong>2014</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam

Thông tư 21/2014/TT-BTC

Thông tư 21/<strong>2014</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp

Thông tư 103/2014/TT-BTC

Thông tư 103/<strong>2014</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam

Thông tư 38/2014/TT-BTC

Thông tư 38/<strong>2014</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá