Luat Minh Khue

thông tư số //TT-BTNMT

thông tư số 24/2014/TT-BTNMT - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thông tư số 24/2014/TT-BTNMT

Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT

Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT
Ngày 19 tháng 05 năm 2014, Bộ Tài Nguyên và Mội Trường ban hành thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính:

Nghị định 139/2016/NĐ-CP Hướng dẫn lệ phí môn bài

Nghị định 139/2016/NĐ-CP Hướng dẫn lệ phí môn bài

Công ty Luật Minh Khuê xin cung cấp tới quý bạn đọc Nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/01/2017 hướng dẫn về lệ phí môn bài để bạn đọc cùng tham khảo.