Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Thong Tu So 77 2008 Tt Btc"

Thong Tu So 77 2008 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thong Tu So 77 2008 Tt Btc.

Thông tư liên tịch 14/2008/TTLT-BTC-BTNMT

Thông tư liên tịch 14/<strong>2008</strong>/TTLT-<strong>BTC</strong>-BTNMT
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết ...

Thông tư 151/2014/TT-BTC

Thông tư 151/2014/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

Thông tư 83/2014/TT-BTC

Thông tư 83/2014/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam