Luat Minh Khue

Thông tư số //TT-BTC

Thông tư số 80/2012/TT-BTC - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Thông tư số 80/2012/TT-BTC

Thông tư số 80/2012/TT-BTC về đăng ký thuế

Thông tư số 80/2012/TT-BTC  về đăng ký thuế
Thông tư này quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế; trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế.

Nghị định 139/2016/NĐ-CP Hướng dẫn lệ phí môn bài

Nghị định 139/2016/NĐ-CP Hướng dẫn lệ phí môn bài

Công ty Luật Minh Khuê xin cung cấp tới quý bạn đọc Nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/01/2017 hướng dẫn về lệ phí môn bài để bạn đọc cùng tham khảo.