Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thuê đất 50 năm"

thuê đất 50 năm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thuê đất 50 năm.

Chuyển mục đích sử dụng đất làm mô hình trang trại ? Thuê đất 50 năm có được làm nhà kiên cố không ?

Chuyển mục đích sử dụng đất làm mô hình trang trại ? Thuê đất 50 năm có được làm nhà kiên cố không ?
Em chào cả nhà. Em ở thị trấn nghèn, can lộc, hà tĩnh; năm 2001 bố em có thầu đất hoang của ubnd thị trấn nghèn (hợp đồng 5 năm 1), để cải tạo àm mô hình trang trại, sau đó có đổi một số diện tích đất làm lúa của những hộ liền kề để mở rộng thêm diện tích.