Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thuê đất nông nghiệp"

thuê đất nông nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thuê đất nông nghiệp.

Tư vấn bồi thường khi thu hồi đất Nông Nghiệp ?

Tư vấn bồi thường khi thu hồi đất Nông Nghiệp ?
Kính thưa Luật sư! Công ty tôi có một số câu hỏi mong nhận được sự tư vấn của luật sư: Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, đã có hợp đồng thuê đất 50 năm với UBND tỉnh, trả tiền thuê đất hàng năm. Công ty tôi có ký hợp đồng giao khoán đất để trồng cây ăn quả với các hộ dân (hợp đồng 50 năm) với một số diện tích đất của công ty.