Luat Minh Khue

thuê vận chuyển

thuê vận chuyển - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thuê vận chuyển

Bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực vận chuyển hàng không quốc tế?

Bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực vận chuyển hàng không quốc tế?
Thưa Luật sư! Tôi đang làm việc tại công ty B.M. Hiện tại công ty tôi có gặp tình huống như sau: Ngày 19/6/2015, công ty chúng tôi có thuê công ty A vận chuyển lô hàng 32 thùng đi Hông Kong. Chúng tôi xuất hàng theo điều khoản CIF nhưng lại không mua bảo hiểm cho hàng hóa. Trong quá trình vận chuyển hàng tới cảng Hong Kong.