Luat Minh Khue

thuật ngữ luật

thuật ngữ luật - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thuật ngữ luật

Gian nan nghề phiên dịch

Gian nan nghề phiên dịch
Phiên dịch là một nghề khó, phiên dịch cho các nguyên thủ còn khó bội phần. Đó là tâm sự của một số phiên dịch viên của các nhà lãnh đạo Liên Xô (cũ), Nga.