Luat Minh Khue

thuế của chủ đầu tư

thuế của chủ đầu tư - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thuế của chủ đầu tư

Chủ xây dựng nộp thuế khi xây dựng nhà ở ?

Chủ xây dựng nộp thuế khi xây dựng nhà ở ?
Thưa luật sư. Chủ nhà tự đứng ra làm nhà của mình mua vật tư vật liệu và thuê tôi làm nhân công. Hiện nay tôi không thành lập doanh nghiệp và không có mã số thuế, cũng không hợp đồng. Nay UBND gọi tôi lên nộp thuế xây dựng. Cho hỏi tôi có phải nộp thuế xây dựng không ? Chân thành cảm ơn.