Luat Minh Khue

thuế hợp tác

thuế hợp tác - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thuế hợp tác

Xuất hóa đơn khi hợp tác kinh doanh ?

Xuất hóa đơn khi hợp tác kinh doanh ?
Chào công ty luật Minh Khuê. Công ty em (bên B) (ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ lưu trú và massage, spa) đang hợp tác kinh doanh với một khách sạn (bên A). Bên A trang bị toàn bộ cơ sở vật chất, bên B trang bị về nhân lực con người. Cuối tháng tổng hợp doanh thu lợi nhuận 50:50. Vậy cho em hỏi cuối tháng căn cứ trên bảng doanh thu thì xuất hóa đơn như thế nào ?