Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thuế hợp tác"

thuế hợp tác | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thuế hợp tác.

Xuất hóa đơn khi hợp tác kinh doanh ?

Xuất hóa đơn khi hợp tác kinh doanh ?
Chào công ty luật Minh Khuê. Công ty em (bên B) (ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ lưu trú và massage, spa) đang hợp tác kinh doanh với một khách sạn (bên A). Bên A trang bị toàn bộ cơ sở vật chất, bên B trang bị về nhân lực con người. Cuối tháng tổng hợp doanh thu lợi nhuận 50:50. Vậy cho em hỏi cuối tháng căn cứ trên bảng doanh thu thì xuất hóa đơn như thế nào ?