Luat Minh Khue

thuế sử dụng dụng đất

thuế sử dụng dụng đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thuế sử dụng dụng đất

Hỏi luật sư về cách tính thuế sử dụng đất?

Hỏi luật sư về cách tính thuế sử dụng đất?
Chào luật sư, Tôi có vấn đề muốn nhờ luật sư giải đáp dùm về thu tiền sử dụng đất. Tôi xin trình bày như sau: Năm 2013 mẹ tôi mất không để lại di chúc, sau đó gia đình đã làm văn bản thỏa thuận phân chia di sản cụ thể là 01 thửa đất cho tôi và em trai được toàn quyền quản lý, sử dụng (thời điểm mẹ tôi mất thửa đất chưa làm sổ đỏ).