Luat Minh Khue

thuế và nộp thuế

thuế và nộp thuế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thuế và nộp thuế

Sử dụng công văn 4211 có đúng không ?

Sử dụng công văn 4211 có đúng không ?
Tại sao công văn 4211 có phụ lục I-15 mà vẫn sử dụng phụ lục II-6 để thay đổi thông tin đăng ký thuế được? thông tư 01/2013 không hết hiệu lực khi luật doanh nghiệp 2005 hết hiệu lực ạ? cám ơn luật sư