Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thu hồi hóa đơn"

thu hồi hóa đơn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thu hồi hóa đơn.

Mức xử phạt với hóa đơn sử dụng mà chưa nộp mẫu ?

Mức xử phạt với hóa đơn sử dụng mà chưa nộp mẫu ?
Xin chào Luật Minh Khuê! Tôi có câu hỏi cần được giải đáp: công ty tôi bị vướng vào việc chưa nộp mẫu 3.14 thì đã đặt in và sử dụng hóa đơn rồi. Đến nay đã 5 tháng (sau kỳ BC sử dụng hóa đơn đầu tiên), CBQL Thuế điện thoại đến báo "Yêu cầu thu hồi và hủy toàn bộ", đồng thời CBQL thuế nói báo cho toàn Chi cục bằng văn bản điện tử là công ty có dấu hiệu mua bán hóa đơn.