Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thu hồi khu đất"

thu hồi khu đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thu hồi khu đất.

Tư vấn hỗ trợ bồi thường cho doanh nghiệp thuê đất khi nhà nước thu hồi đất ?

Tư vấn hỗ trợ bồi thường cho doanh nghiệp thuê đất khi nhà nước thu hồi đất  ?
Kính chào quý luật sư ! Tôi xin hỏi vấn đề sau: Hiện nay tôi có tranh luận về bồi thường như sau: Năm 2010 Xã A ký hợp đồng cho Công ty TNHH B thuê bãi để kinh doanh bến bãi (thời hạn 5 năm). Năm 2015 nhà nước thu hồi khu đất này để làm Khu công nghiệp ( thời điểm thu hồi Hợp đồng vẫn còn thời hạn). Theo quy định của Luật Đất đai, UBND xã không có thẩm quyền ký Hợp đồng với tổ chức cụ thể là Công ty TNHH B.