Luat Minh Khue

thu hồi nhà đất

thu hồi nhà đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thu hồi nhà đất

Tư vấn về bồi thường giải phóng mặt bằng ?

Tư vấn về bồi thường giải phóng mặt bằng ?
Kính chào Luật Minh Khuê Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Tôi bị thu hồi đất, khi bị thu hồi thì tôi nhận được những khoản bồi thường hay khoản tiền hỗ trợ gì? Cơ sở pháp lý đâu? Hiện nay tôi đnag ở Hồng Hà – Đan Phượng – Hà Nội.