Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thụ hưởng"

thụ hưởng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thụ hưởng.

Thay đổi người thụ hưởng quyền sử dụng bất động sản

Thay đổi người thụ hưởng quyền sử dụng bất động sản
Do có tài sản đất đai: Chồng đứng tên vợ là người thụ hưởng, các con còn nhỏ. Nhưng nay vợ mất, muốn làm lại sổ cho hợp thức hóa, các con là người thụ hưởng. Xin hỏi có phải cần người giám hộ cho các con hay không, Người thụ hưởng có quyền ngăn cản sự bán chia tài sản hay không?