Luật sư tư vấn về chủ đề "thụ hưởng"

thụ hưởng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thụ hưởng.

Quyết định 2236/QĐ-UBND về định mức sử dụng cây, con, giống, phân bón, thuốc trừ sâu hỗ trợ cho đối tượng thụ hưởng kinh phí thuộc Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP từ năm 2013 trở đi của 3 huyện An Lão, Vân Canh và Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

Quyết định 2236/QĐ-UBND về định mức sử dụng cây, con, giống, phân bón, thuốc trừ sâu hỗ trợ cho đối tượng thụ hưởng kinh phí thuộc Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP từ năm 2013 trở đi của 3 huyện An Lão, Vân Canh và Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định
Ngày 15/08/2013 UBND Tỉnh Bình Định ban hành Quyết định 2236/QĐ-UBND về định mức sử dụng cây, con, giống, phân bón, thuốc trừ sâu hỗ trợ cho đối tượng thụ hưởng kinh phí thuộc Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP từ năm 2013 trở đi của 3 huyện An Lão, Vân Canh và Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

Thay đổi người thụ hưởng quyền sử dụng bất động sản

Thay đổi người thụ hưởng quyền sử dụng bất động sản
Do có tài sản đất đai: Chồng đứng tên vợ là người thụ hưởng, các con còn nhỏ. Nhưng nay vợ mất, muốn làm lại sổ cho hợp thức hóa, các con là người thụ hưởng. Xin hỏi có phải cần người giám hộ cho các con hay không, Người thụ hưởng có quyền ngăn cản sự bán chia tài sản hay không?

Trường hợp người thụ hưởng không được nhận tiền bảo hiểm và những bất cập của pháp luật hiện hành điều chỉnh mối quan hệ bảo hiểm?

Trường hợp người thụ hưởng không được nhận tiền bảo hiểm và những bất cập của pháp luật hiện hành điều chỉnh mối quan hệ bảo hiểm?
Nhà nước có chính sách phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam, chính sách ưu đãi đối với các nghiệp vụ bảo hiểm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là chương trình phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp. Tuy nhiên, có một số vấn đề đáng lưu ý như sau: