Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thu hút"

thu hút | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thu hút.

Phụ cấp thu hút đối với giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn bị cắt khi nào ?

Phụ cấp thu hút đối với giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn bị cắt khi nào ?
Xin chào luật sư. Em là giáo viên công tác tại trường THPT Sơn Động số 3. Đóng trên thị trấn Thanh Sơn. Em có vấn đề cần tư vấn như sau. Trường em căn cứ nghị định 116 để tính phụ cấp thu hút ở vùng đặc biệt khó khăn. Năm 2016 trường căn cứ quyết định 75 của ủy ban dân tộc để tính phụ cấp.

Làm thế nào để được hưởng phụ cấp thu hút?

Làm thế nào để được hưởng phụ cấp thu hút?
Thưa Luật sư! Tôi là cán bộ hợp đồng lao động của UBND huyện, làm việc tại phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, sau đó tôi quyết định chuyển lên làm cán bộ địa chính tại xã khó khăn làm việc đến nay đã được 15 tháng và vẫn hưởng lương của phòng Tài nguyên.

Hỏi về chế độ thu hút của giáo viên làm việc ở khu vực khó khăn ?

Hỏi về chế độ thu hút của giáo viên làm việc ở khu vực khó khăn ?
Kính chào Luật sư! Luật sư cho em hỏi về chế độ hưởng tiền thu hút theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP của giáo viên ạ. Từ tháng 9/2009 đến tháng 9/2012 em công tác tại trường thcs Kỳ Thượng- huyện Kỳ Anh- tỉnh Hà Tĩnh, thuộc vùng khó khăn 135. Trong thời gian công tác đó em đã nhận tiền thu hút 70 %.

Có được hưởng phụ cấp thu hút không ?

Có được hưởng phụ cấp thu hút không ?
Kính gửi Luật sư công ty Luật Minh Khuê! Em là giáo viên công tác tại vùng có điều kiện xã hội đặc biệt khó khăn từ ngày 1/3/2011, đến nay là tròn 5 năm công tác, tuy nhiên trong 5 năm công tác em có nghỉ thai sản 6 tháng từ tháng 1/6/2015-1/12/2015. Trong thời gian nghỉ thai sản hưởng trợ cấp BHXH theo quy định nên không hưởng phụ cấp thu hút.

Có được nhận trợ cấp thu hút theo Quyết định 204/QĐ-TTg nữa không ?

Có được nhận trợ cấp thu hút theo Quyết định 204/QĐ-TTg nữa không ?
Tôi đang công tác tại xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015 và đã nhận được tiền thu hút.

Tư vấn về hưởng chế độ thu hút đối với cán bộ, công chức ?

Tư vấn về hưởng chế độ thu hút đối với cán bộ, công chức ?
Chào Luật sư, tôi có thắc mắc như sau: Tôi đã hưởng đủ 5 năm thu hút theo NĐ 61/CP. Năm 2014-2015, tôi được phân công công tác ở điểm trường làng có 100% học sinh người jarai và được hưởng chê độ 70% thu hút, 70% ưu đãi. Nhưng từ tháng 6.2015, tôi không được hưởng 70% thu hút nữa. Hiện nay tôi chuẩn bị bị truy thu 70% thu hút từ tháng 1 đến tháng 5.2015 theo NĐ 19/CP.