Luật sư tư vấn về chủ đề "thu hút vùng"

thu hút vùng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thu hút vùng.

Truy thu tiền thu hút vùng là đúng hay sai?

Truy thu tiền thu hút vùng là đúng hay sai?
Kính gửi Luật sư công ty Luật Minh Khuê, Tôi là giáo viên hợp đồng công tác ở xã thuộc vùng khó khăn. Từ tháng 1/2015 tôi đựợc nhận tiền thu hút vùng là 1.690.500/tháng, số tiền này tôi đựợc nhận đến tháng 9/2015 vì có quyết định cắt trả tiền thu hút cho giáo viên hợp đồng của Bộ nội vụ tỉnh ĐL, đồng thời với cắt thu hút thì lại có quyết định truy thu số tiền tôi đã nhận.