Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Thu Nhập Cá Nhân"

Thu Nhập Cá Nhân | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thu Nhập Cá Nhân.

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế <strong>thu</strong> <strong>nhập</strong> <strong>cá</strong> <strong>nhân</strong>
thực hiện đầy đủ các loại thuế đối với nhà nước trong đó có cả thuế thu nhập cao bất thường của tôi.

Hỏi về Thuế thu nhập cá nhân ?

Hỏi về Thuế <strong>thu</strong> nhập cá <strong>nhân</strong> ?
Xin chào Luật sư ! Tôi là tư vấn tự do, có mã số thuế TNCN. Năm 2015, tôi ký 05 hợp đồng dịch vụ tư vấn với các ban quản lý dự án thuộc một số Bộ, tổng số tiền tư vấn là hơn 1 tỷ đồng, bên thuê tôi đã khấu trừ 10% tổng giá trị.