Luat Minh Khue

thu nhập từ tiền lương

thu nhập từ tiền lương - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thu nhập từ tiền lương

Tư vấn khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi bị sa thải ?

Tư vấn khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi bị sa thải ?
Chào luật Minh Khuê. Vui lòng cho hỏi: Lương của tôi 14 triệu/tháng và có 3 người phụ thuộc. Công ty của tôi đã có hợp đồng sa thải tôi. Nếu công ty bồi thường cho tôi 8 tháng lương (được chuyển khoảng 1 lần) và vẫn chưa có việc mới như vậy tôi phải chịu thuế thu nhập cá nhân như thế nào?