Luật sư tư vấn về chủ đề "thu nhập duy nhất"

thu nhập duy nhất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thu nhập duy nhất.

Có được hoàn thuế TNCN đối với phần thuế đã khấu trừ khi chưa có hợp đồng lao động không?

Có được hoàn thuế TNCN đối với phần thuế đã khấu trừ khi chưa có hợp đồng lao động không?
Kính chào luật sư! Tôi có một số thắc mắc muốn nhờ luật sư tư vấn giúp tôi như sau: Tôi tên MX là nhân viên tư vấn cho vay tín dụng tiêu dùng của công ty tài chính và đang trong 02 tháng thử việc chưa ký hợp đồng lao động. Lương cơ bản của tôi tà 2.890.000 đồng/tháng, phụ cấp ăn trưa là 650.000 đồng/tháng. Nếu trong tháng tôi đạt doanh số cho vay đề ra thì được thưởng thêm 1.000.000 đồng, không đạt thì không có thưởng.