Luật sư tư vấn về chủ đề "Thu nhập thực tế"

Thu nhập thực tế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thu nhập thực tế.

Thu nhập thực tế của lao động khu vực nhà nước vẫn tăng

Thu nhập thực tế của lao động khu vực nhà nước vẫn tăng
Từ 1/5/2009, mức lương tối thiểu của người lao động tăng từ 540 nghìn đồng/tháng lên 650 nghìn đồng/tháng, tức là tăng 20%. Những đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp lương hàng tháng năm 2008 đã tăng 15%, từ 1/5/2009 được tăng thêm 5%.