Luat Minh Khue

thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân

thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân

Khi nào phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Khi nào phải đóng thuế thu nhập cá nhân?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Mẹ tôi mua cho tôi một căn nhà có đứng tên tôi, nay tôi muốn cùng vợ tôi đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, vậy vợ tôi có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không?