Luật sư tư vấn về chủ đề "thu thập"

thu thập | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thu thập.

Thu thập chứng cứ trong vụ án, vụ việc dân sự như thế nào ?

Thu thập chứng cứ trong vụ án, vụ việc dân sự như thế nào ?
Thu thập chứng cứ là việc phát hiện tìm ra các chứng cứ, tập hợp đưa vào hồ sơ vụ việc dân sự để nghiên cứu, đánh giá và sử dụng giải quyết vụ việc dân sự. Việc thu thập chứng cứ có ý nghĩa quan trọng đối với cả việc chứng minh của đương sự và việc giải quyết vụ việc dân sự của toà án.

Thu thập, xử lý thông tin trong nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan, kiểm tra thuế đới với hành hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thu thập, xử lý thông tin trong nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan, kiểm tra thuế đới với hành hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Thông tin thu thập được mới là thông tin ban đầu, chưa thể khẳng định là hoàn toàn chính xác. Do vậy, thông tin này chỉ những công chức/nhóm công chức trực tiếp thực hiện việc thu thập, xử lý thông tin và người lãnh đạo có trách nhiệm được biết và sử dụng, phát ngôn.

Nguyên tắc, trình tự, thủ tục thu giữ phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử, thu thập, giám định, phục hồi dữ liệu điện tử trong tố tụng hình sự

Nguyên tắc, trình tự, thủ tục thu giữ phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử, thu thập, giám định, phục hồi dữ liệu điện tử trong tố tụng hình sự
Đáp ứng yêu cầu đang trở nên cấp thiết hiện nay, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đã được sửa đổi và bổ sung một số nội dung về nguồn chứng cứ là dữ liệu điện tử và hoạt động tố tụng về thu thập, niêm phong, bảo quản, phục hồi, tìm kiếm, giám định dữ liệu điện tử

Hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng là gì? Các loại thông tin được phép thu thập?

Hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng là gì? Các loại thông tin được phép thu thập?
Hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng là việc công ty thông tin tín dụng cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng cho các đối tượng sử dụng trên cơ sở các hoạt động thu thập, xử lý, lưu giữ thông tin. Vậy, Các loại thông tin nào được phép thu thập? Ai được cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng?

Hoạt động của Luật sư trong việc thu thập chứng cứ

Hoạt động của Luật sư trong việc thu thập chứng cứ
Chứng cứ là những gì có thật, được thu thập theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định, được dùng làm căn cứ để xác định có hay không có hành vỉ phạm tội, người thực hiện hành vi phạm tội và những tình tiết khác có ỷ nghĩa trong việc giải quyết vụ án. Luật sư có quyền thu thập chứng cứ không?

Vận hành và xử lý sự cố đối với hệ thống đo đếm, hệ thống thu thập số liệu đo đếm và hệ thống quản lý số liệu đo đếm điện năng

Vận hành và xử lý sự cố đối với hệ thống đo đếm, hệ thống thu thập số liệu đo đếm và hệ thống quản lý số liệu đo đếm điện năng
Thông tư 42/2015/TT-BCT quy định cụ thể về nguyên tắc vận hành và xử lý sự cố đối với hệ thống đo đếm, hệ thống thu thập số liệu đo đếm và hệ thống quản lý số liệu đo đếm điện năng. Bài viết sau đây sẽ chia sẻ chi tiết về những quy định này.

Một số nội dung trong sử dụng thông tin, tài liệu thu thập được bằng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt?

Một số nội dung trong sử dụng thông tin, tài liệu thu thập được bằng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt?
Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 dành riêng Chương XVI từ Điều 223 đến Điều 228 để quy định về các biện pháp điều tra tố tụng đặc iệt, trong đó Điều 223 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định: Sau khi khởi tố vụ án, trong quá trình điều tra, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng...