Luật sư tư vấn về chủ đề "thu thập" - Trang 2

thu thập | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thu thập.

Thu thập thông tin liên quan đến hành vi trốn thuế

Thu thập thông tin liên quan đến hành vi trốn thuế
Thủ trưởng cơ quan QLT, trưởng đoàn thanh tra thuế quyết định tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế.Việc tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế được áp dụng khi cần xác minh tình tiết làm căn cứ để có quyết định xử lý hoặc ngăn chặn ngay hành vi trốn thuế.

Phương pháp thu thập dữ liệu trong nghiên cứu tội phạm học ? Cho ví dụ

Phương pháp thu thập dữ liệu trong nghiên cứu tội phạm học ? Cho ví dụ
Trong nghiên cứu tội phạm học thường áp dụng các phương pháp thu thập dữ liệu chính sau: Phương pháp thực nghiệm; Phương pháp quan sát có tham gia; Phương pháp điều tra bằng hỏi - trả lời (gồm: Điều tra bằng bảng hỏi; phỏng vấn và điều tra tự thuật); Phương pháp nghiên cứu trường hợp và

Quy trình thu thập, vận chuyển và bảo quản dữ liệu điện tử trên các phương tiện điện tử

Quy trình thu thập, vận chuyển và bảo quản dữ liệu điện tử trên các phương tiện điện tử
Chứng cứ điện tử là dữ liệu điện tử được thu thập theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự, phải đảm bảo tính toàn vẹn, tính xác thực và liên quan đến vụ án được đưa ra xét xử. Vậy Quy trình thu thập, vận chuyển và bảo quản dữ liệu điện tử trên các phương tiện điện tử diễn ra như thế nào?

Các trường hợp Tòa án có quyền chủ động sử dụng các biện pháp thu thập chứng cứ.

Các trường hợp Tòa án có quyền chủ động sử dụng các biện pháp thu thập chứng cứ.
Chứng cứ là một phần quan trọng để Tòa án xem xét giải quyết một vụ án dân sự. Trong đó, các đương sự có nghĩa vụ chứng minh tình tiết và đưa ra những chứng cứ có liên quan. Vậy, nếu đương sự không đưa ra được chứng cứ, Tòa án sẽ dựa vào những quy định nào để chủ động thực hiện thu thập chứng cứ?

Tòa án xác minh, thu thập, bổ sung chứng cứ tiến hành như thế nào?

Tòa án xác minh, thu thập, bổ sung chứng cứ tiến hành như thế nào?
Trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản ngoài các trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định, cần định giá tài sản quy định tại Điều 206 và Điều 215 của Bộ luật này; trưng cầu giám định bổ sung, giám định lại; yêu cầu định giá lại tài sản;