Luật sư tư vấn về chủ đề "thu tiền"

thu tiền | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thu tiền.

Các khoản không thể thu (ACCOUNTS UNCOLLECTIBLE) là gì ?

Các khoản không thể thu (ACCOUNTS UNCOLLECTIBLE) là gì ?
Các món nợ khó đòi đã bị xóa sổ hay có khả năng bị xóa sổ, như các khoản lỗ. Người cho vay báo cáo tình trạng của các khoản vay gồm vốn gốc và tiền lãi chưa trả trong các báo cáo, theo yêu cầu hàng quý cho các cơ quan điều tiết thuộc lĩnh vực ngân hàng...

Truy cứu trách nhiệm hình sự khi là người thu tiền ?

Truy cứu trách nhiệm hình sự khi là người thu tiền ?
Xin luật sư cho tôi hỏi, hiện tôi đang làm kế toán tại 1 công ty xuất khẩu lao động, hằng ngày tôi chịu trách nhiệm thu, chi các khoản liên quan trực tiếp đến các học viên và người lao động tại công ty (Nội dung công việc được thể hiện rõ như trong hợp đồng lao động).
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook